Wzgórze zamkowe

Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie Wzgórze zamkowe - Zdjecie
Poprzedni Slajd - Zdjecie Następny Slajd - Zdjecie

Wzgórze zamkowe zostało zrewitalizowane w ramach projektu subregionalnego „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i osiągnięć kulturalnych Zagłębia” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 4.1 Infrastruktura kultury, Typ projektu 1 - Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, remont, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów wraz z ich otoczeniem na cele kulturalne.

Wartość projektu to 18 128 894,49 zł brutto, z czego dofinansowanie wyniosło 14 271 900, 29 zł brutto.

Celem rewitalizacji było przywrócenie funkcji kulturalnej zaniedbanym terenom zabytkowego wzgórza zamkowego, stymulacja rozwoju kulturalnego regionu (organizacja imprez, wystaw, stałej ekspozycji) oraz poprawa atrakcyjności kulturalno-społecznej Będzina.

Dzięki realizacji projektu wzgórze zyskało nową wartość pod względem walorów krajobrazowych, stało się bezpiecznym i dobrze funkcjonującym obszarem umożliwiającym mieszkańcom miasta wypoczynek przy jednoczesnym zapewnieniu rozrywek o charakterze kulturalnym.

W ramach projektu zrewaloryzowany został ukształtowany na przełomie XIX i XX w. oraz w okresie międzywojennym park na wzgórzu (obszar posiadający szczególną wartość dla historii i kultury miasta), położony w strefie zabytkowego układu urbanistycznego miasta. Zagospodarowano dawny ogródek jordanowski gdzie znajduje się „mały” amfiteatr, zrekonstruowano średniowieczny wał obronny na którym powstała ścieżka dydaktyczna, odtworzono półziemianki, uporządkowano przestrzeń zabytkową – wymieniona została nawierzchnia alejek parkowych z zachowaniem ich historycznego „dawnego” przebiegu oraz wprowadzono wysokiej jakości oświetlenie podkreślające walory estetyczne parku. Dodatkowo powstało 15 tzw. „miejsc magicznych”, które mogą również posłużyć do organizacji kameralnych imprez kulturalnych np. wieczorków poetyckich. Zagospodarowana została strefa wejściowa do podziemnych korytarzy góry zamkowej. Oprócz tego na terenie wzgórza powstał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.


A+ A- Kontrast
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam